Ανοικτό γράμμα-κάλεσμα στους συμμετέχοντες στο παγκόσμιο κίνημα των κοινών να συνδράμουν στην μετάβαση του Ισημερινού σε μια κοι

Ανοικτό γράμμα-κάλεσμα στους συμμετέχοντες στο παγκόσμιο κίνημα των κοινών να συνδράμουν στην μετάβαση του Ισημερινού σε μια κοι

Αγαπητοί συνεργάτες από όλο τον κόσμο και συμμετέχοντες στο παγκόσμιο κίνημα των κοινών,
Σε ομιλία που έδωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, ο Πρόεδρος του Ισημερινού, Ραφαέλ Κορέα, απεύθυνε έκκληση στους νέους πολίτες της χώρας του να αγωνιστούν για την πραγματοποίηση του οράματος του «ευ ζην» στο πλαίσιο μιας κοινωνίας προσανατολισμένης στα κοινά και στην ανοικτή γνώση.
Το έργο FLOK Society (Κοινωνία Ελεύθερης και Ανοικτής Γνώσης) έχει δημιουργηθεί για να προτείνει ένα μεταβατικό σχέδιο κι ένα πλαίσιο χάραξης πολιτικής για την επίτευξη αυτού του μοναδικού οράματος. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα του Ισημερινού, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική «ευ ζην» που δεν εμπνέεται από την ελεύθερη και ανοικτή γνώση και την προοπτική των ακμάζοντων κοινών.